Prijs per stuk

Spuitbus Velgenspray Titan silver Auto-K 233045

Auto-K
86233045
4015962040458
per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Velgenspray

 • Kleur: Titan silver
 • Inhoud: 400 ml 

Spuitbus Velgenspray Titan silver, Auto-K 233045

Auto-K Velgen spray is een slijtvaste nitro combinatie verf met bijzonder hoge dekking eigenschappen. Auto-K velgen spray is duurzaam, permanent carwash resistent en biedt het wiel een langdurige bescherming tegen steenslag en strooizout. Met Auto-K velgen spray, kunnen velgen snel worden opgeknapt en beschermd tegen corrosie.

Toepassing:

 • Voor het bijwerken of overspuiten van velgen

Eigenschappen:

 • Goede dekking
 • Bestand tegen strooizout, steenslag etc etc
 • Slijtvast
 • Carwash resistent
 • Vrij van zware metalen zoals chrome lood en cadmium

Bindmiddel:

 • Nitro combinatie harsen

Applicatie:

 • 2 kruislagen 50 - 60 um

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 10 - 15 minuten
 • Hanteerbaar: na 2 - 3 uur
 • Doorgehard: na ca. 12 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf ten alle tijde
 • Met blanke lak (nitro combi) op elk gewenst moment

Opmerking:

 • Pas op met het overspuiten van synthetische lakken i.v.m opbranden
 • Altijd een proefstukje maken
 • Gebruik juiste primer voor de ondergrond

 

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Aluminium
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Velgen / Wheel
Effect: Metallic
Gerelateerde Producten