Prijs per stuk

Spuitbus primer rood/bruin

Auto-K
86233002
4015962040021
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus primer

 • Inhoud 400 ml.
 • Kleur: Rood/bruin (menie kleur)

Spuitbus primer rood/bruin.

Auto-K Filler / washprimer is de ideale primer voor het verbeteren van te spuiten oppervlakken. De primer grond en vult in een stap, universeel inzetbaar en is gemakkelijk te schuren. Dankzij het ​​hoge vaste stoffen gehalte heeft het product goede vullende eigenschappen, poriën en fijne schuurkrassen worden gecorrigeerd met de Auto-K primer. Eventueel kunt u hiernaa de primer schuren met een fijn schuurpapier waardoor een perfecte grondlaag ontstaat voor een perfecte afwerking met een eindlaag.

Toepassing:

Universele (vullende) primer voor: Metaal, keramiek, steen, klei, glass, papier en sommige kunststoffen.

Voordelen:

 • Geeft een glad resultaat.
 • Vullend en goede hechting
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Sneldrogend
 • Goed schuurbaar
 • Vrij van zware metalen: geen lood, cadmium en chrome

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2 kruislagen van 50-60μm

Droging:

 • Stofdroog: na ca. 15 - 20 minuten
 • Hanteerbaar na ca. 1 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf op elk moment
 • Met Auto-K en Belton lakken. (vooraf de verdraagzaamheid testen !)

Opmerking:

Niet over ondergronden met synthetische lakken spuiten, kan gaan opbranden.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Bruin
Kleur: Rood
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer