Prijs per blik

De Beer Refinish 8-114 Scratch resistant fast repair clear 1 liter

De Beer refinish
908-114/1
Korting
  Levertijd:2-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

De Beer 8-114  Scratch resistant fast repair clear.

 • Verpakking: 1 liter
 • Klik hier voor uitgebreide informatie
 • ALTIJD OP ZOEK NAAR SNELLER, BETER EN
  EFFICIËNTER

De Beer Refinish 8-114 Scratch resistant fast repair clear.

Sneller werken én energie en kosten besparen, wie wil dat niet? De nieuwe blanke lak van DeBeer Refinish maakt het mogelijk. De 8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear is dé oplossing voor wie streeft naar topprestaties en deze op een zo efficiënt mogelijke manier wil bereiken.

BENUT DE VEELZIJDIGHEID VAN DEBEER REFINISH 8-114 SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR CLEAR.

Wij weten hoe belangrijk snelle droogtijden en eenvoudige processen zijn. Maar ook dat er aan kwaliteit nooit concessies mogen worden gedaan. Onze drijfveer is dan ook producten te ontwikkelen waarmee u op een efficiënte manier topkwaliteit kan leveren. DeBeer Refinish 8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear is een waardevolle aanvulling op ons assortiment blanke lakken omdat het een aantal belangrijke eigenschappen combineert. De combinatie van sneldrogend en langdurige bescherming tegen de wasstraat is uniek in de markt.

SNELDROGEND ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN.

De nieuwste blanke lak van DeBeer Refinish droogt buitengewoon snel op kamertemperatuur (20 ºC), wat flinke tijdwinst oplevert. Geforceerd drogen op 40 of 60 ºC kan ook en zorgt voor nog meer tijdwinst. Hogere productiviteit én topresultaat, want het eindresultaat is een glanzend oppervlak dat langdurig beschermd is tegen invloeden van buitenaf, zoals het weer of de wasstraat.

MENGVERHOUDING.

DeBeer Refinish 8-114 Scratch Resistant
Fast Repair Clear : HS420 verharder = 5 : 1

Gevarenaanduidingen:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving
Gerelateerde Producten