Prijs per blik

HS 420 verharder De Beer Refinish

De Beer refinish
908-4
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS 420 verharder De Beer Refinish

 • Verpakking: 1 liter
 • Slow - Medium - Fast - Very Fast
 • 8-430 / 8-450 / 8-440 / 8-460

Technische info:

HS 420 verharder De Beer Refinish

Leverbaar in de volgende verpakkingen:

 • 1 en 2,5 liter

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Aanvullende etiketonderdelen:

 • Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.