Prijs per blik

HS420 Speed Clear Additive 8-539 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-539/1
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS 420 Speed clear additive 8-539

 • Additive voor 8-514 Speed clear blanke lakken

HS420 Speed Clear Additive 8-539 De Beer Refinish

Technische info:

Leverbaar in de volgende verpakkingen:

 • 1 liter

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten