Prijs per blik

HS 420 Speed Clear 8-514 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-514/1
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS 420 Speed Clear 8-514

 • HS 420 Blanke lak
 • 8-514 De Beer
 • Verpakking: 1 liter

8-514 HS 420 Speed clear blanke lak.

8-514 HS420 Speed Clear is een zeer duurzame, hoogwaardige blanke polyurethaanlak voor toepassing op de WaterBase 900⁺Serie voor de reparatie van personenauto's. Deze blanke lak is speciaal ontwikkeld voor autoschadebedrijven met een hoge productie of waar korte droogtijden nodig zijn.

Technische info:

Bijbehorende producten:

 • Verharders: 8-550
 • Verdunners: 1-141 / 1-151 / 1-161
 • 8-539 HS420 speed clear add.
 • 47-39 2K elastic

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten