Prijs per blik

HS tinting surfacer 8-149 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-149
Korting
  Levertijd:2-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS tinting surfacer 8-149

 • Verpakking 1 of 3 liter
 • Aankleurbare gronsverf

HS tinting surfacer 8-149 De Beer Refinish

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten