Prijs per 5 liter

HS 420 Blanke lak spralac SP4499 - 5 Liter

Spralac
90SP4499/5
8717244440593
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

HS 420 Blanke lak Spralac

 • Type: SP 4499
 • Verpakking: 5 liter
 • TDS Klik hier

HS 420 Blanke lak Spralac SP4499, 5 liter

 • Mengverhouding 3:1
 • VOC compliant
 • Geschikte verharder: SP 2499 / SP 2599 / SP 2699

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving
Gerelateerde Producten