Prijs per stuk

HS 420 verharder Spralac

Spralac
90SP2
8717244440715
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS 420 verharder fast Spralac

 • Verpakking: 1 liter
 • Medium - Fast - Very fast
 • SP2599 - SP2499 - SP2699

HS 420 verharder Spralac

Verharder HS420 geschikt voor de spralac SP4499 blanke lakken

Keuze uit:

 • SP2599 Medium
 • SP2499 Fast
 • SP2699 Very fast

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Gevarenaanduidingen: 

 • Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten