Prijs per stuk

HS 420 verharder Spralac

Spralac
90SP2_99
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS 420 verharder fast Spralac

 • Verpakking: 1 liter
 • Medium - Fast - Very fast
 • SP2599 - SP2499 - SP2699

HS 420 verharder Spralac

Verharder HS420 geschikt voor de spralac SP4499 blanke lakken

Keuze uit:

 • SP2599 Medium
 • SP2499 Fast
 • SP2699 Very fast

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Gevarenaanduidingen: 

Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen:

Draag beschermende handschoenen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.


Gerelateerde Producten