Staffelkorting

Spuitbus Hamerslaglak koper, Belton 323003

Belton
86323003
4015962830035
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml.

 • Hamerslaglak koper
 • Staffelprijzen !

Spuitbus Hamerslaglak koper, Belton 323003

Weerbestendig en van hoge kwaliteit Deze spuitbus lak onderscheidt zich door de typische hamerslag effect. Het kan worden gebruikt op een verscheidenheid van materialen binnen en buiten. Voor het opknappen of repareren van objecten zoals gereedschapskisten, plantenbakken, hekwerken en nog veel meer.

Toepassing:

Voor decoratieve verflagen met een HAMERSLAG effect. Voor geverfde/beschilderde voorwerpen van metaal, hout, plastic, polystyreen, steen, klei, keramiek, glas, evenals rotan / bast en card / papier, enz.

Voordelen:

 • Nostalgische HAMERSLAG effecten
 • "Gehamerd" oppervlaktestructuur
 • Hoge dekking en snelle droging
 • Zeer goede vloeieigenschappen en gemakkelijk te verwerken zeer economisch in gebruik
 • Weerbestendig, voor binnen en buiten
 • Ideaal voor brievenbussen, trapleuningen, gereedschapskisten enz.

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2 - 3kruislagen van ca. 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm
 • Breng eerst een nevellaag aan met de hamerslaglak in de juiste kleur en breng daarna een volledige laag aan. Dit geeft het mooiste eindresultaat

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 20 min.
 • Hanteerbaar na ca. 60 min.
 • Doorgehard na ca. 12 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf

Systeemopbouw:

 • Metaal: 1. Belton anti-corrosion primer (outdoor) 2. Belton universal primer 3. Belton special hamerslaglak
 • Hout: 1. Belton primer voor hout 2. Belton Hamerslaglak
 • Plastic/kunststoffen: 1. Belton/Auto-k kunstofprimer/plastic primer 2. Belton Hamerslaglak
 • Polystyrene: 1. Belton polystyrene primer 2. Belton Hamerslaglak

Opmerkingen:

Controleer de compatibiliteit van kunststof oppervlakken. Alle andere oppervlakken, zoals bijvoorbeeld steen, klei, keramiek, glas, rotan / bast, card / papier moeten worden voorbehandeld met belton universele primer. Niet spuiten op kunststof gecoate oppervlakken, omdat de verf kan "opbranden". Het te schilderen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Koper
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Hamerslag