Prijs per 5 Liter

Ontvetter / Siliconenverwijderaar

Valo
99005300
HQ artikel !
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Siliconenverwijderaar geschikt voor het reinigen van objecten voor het verfspuiten of schilderen.

 

Siliconenverwijderaar.

Silikonenverwijderaar voor staal, oude laklagen en uitgeharde nieuwe laklagen. Speciaal ontwikkelde ontvetter voor ondergronden die gereinigd moeten worden voordat ze gespoten worden.

Droog wrijven voordat het product verdampt is, voorkom de verdamping van de siliconenverwijderaarom de verwijdering van al het vuil te garanderen

  Gevarenaanduidingen:

  Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen:

  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  Gerelateerde Producten