Underbody Coating Anti Steenslag Spuitbus 500ml Medium Solid Grijs
Underbody Coating Anti Steenslag Spuitbus 500ml Medium Solid Grijs
Prijs per stuk

Underbody Coating Anti Steenslag Spuitbus 500ml Medium Solid Grijs

Motip
86000006
8711347000067
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Underbody Coating Anti Steenslag

 • Spuitbus 500 ml
 • Kleur: Grijs

Underbody Coating Anti Steenslag Spuitbus Grijs.

Bescherm de onderkant en zichtbare carrosseriedelen van uw auto tegen spanen met MOTIP Anti-Steenslag. Anti-Steenslag kan opnieuw worden gespoten met alle laksoorten en heeft een uitstekende corrosiepreventie. Anti-Steenslag is bestand tegen het weer en zwakke zuren en basen, is geluidsabsorberend en blijft flexibel.

Kenmerken:

 • Overspuitbaar met alle laksystemen
 • Blijft flexibel
 • Zeer goede hechting
 • Uitstekende corrosiepreventie
 • Bestand tegen weersinvloeden
 • Bestand tegen zwakke zuren en basen
 • Geluidsabsorberend

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

Kleur:

Grijs

Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Undercoating