Prijs per stuk

Spuitbus Radiatorlak wit

Belton
86323451
4015962834514
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Radiatorlak

 • Kleur: Wit
 • Glansgraad: Satin
 • Inhoud 400 ml
 • Staffelprijzen !

Spuitbus Radiatorlak wit.

Niet vergelende en temperatuurbestendige spuitlak tot +100 ° C In de meest voorkomende kleuren voor radiatoren, handdoeken warmers, warm water leidingen, thermische apparaten etc.

Eigenschappen:

 • Langdurige bescherming en kleurrijke opwaardering
 • Temperatuurbestendig tot 100 ° C
 • Hoge weerstand tegen vergeling
 • Goede dekking en snelle droging
 • Zeer goede vloeingseigenschappen en gemakkelijk te verwerken
 • Voor geribde radiatoren en andere objecten onderworpen aan hogere temperaturen
 • Aanbeveling: Ventileer kamers goed na het spuiten/schilderen

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2 - 3 kruislagen van ca. 40-50 μm
 • Spuitafstand 15 - 25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 20 min.
 • Hanteerbaar na ca 60 min.
 • Door gehard na ca. 12 uur.

  Overschilderbaar:

  • Met zichzelf of andere Belton lakken

  Opmerkingen:

  • Geen primer gebruiken, deze zijn niet hittebestendig !
  • Alleen op objecten spuiten die koud zijn. (geen radiatoren die in gebruik zijn spuiten)
  • Pas op met ondergronden die een synthetische laklaag hebben i.v.m. opbranden.
 • Gevarenaanduidingen:

  • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  Veiligheidsaanbevelingen:

  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
  • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
  • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  Aanvullende gegevens:

  • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
  • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
  • Spuitnevel niet inademen.
  Kleur: Wit
  Inhoud: 400 ml
  Glans: Mat
  Toepassing: Eindlaag
  Effect: Hittebestendig