Prijs per stuk

Spuitbus uitlaatspray aluminium

Auto-K
86233098
4015962040984
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Auto-K

 • Uitlaatspray tot 800° C,
 • Aluminium
 • Inhoud: 400 ml
 • Staffelkorting ! 

Spuitbus uitlaatspray aluminium Auto-K 233098.

Auto-K uitlaatspray is een speciale hittebestendige verf voor uitlaatsystemen. Het kan worden gebruikt om uitlaatsystemen van auto's en motoren te behandelen. De verf hardt uit bij temperaturen boven 250°C. Langzaam opwarmen!

Toepassing:

 • Hittebestendige lak tot wel 800° C
 • Kan gebruikt worden voor uitlaatpijpsysteem op auto's, motoren en andere onderdelen die onderhevig zijn aan hoge temperaturen.

Voordelen:

 • Tot wel 800°C hittebestendig
 • Sneldrogend
 • Economisch in gebruik
 • Weersbestendig
 • Goede chemische bestendigheid
 • Lood, Cadmium en chroomvrij

Samenstelling:

 • Speciale siliconenharsen

Aanbrengen:

 • 1 kriuislaag, 15-20 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na 5-10 min.
 • Hanteerbaar: na 30-40 min.
 • Doorgehard: na ca. 24 hours
 • LET OP: De verf hardt uit bij temperaturen boven 250° C. Langzaam opwarmen!

Ondergrond:

 • Geen primer of andere grondlagen nodig
 • Ondergrond dient schoon en vet vrij te zijn

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zilver
Kleur: Aluminium
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Hittebestendig