Staffelkorting

Spuitbus Racing Ral 3000

Belton
86288116
4015962061163
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Racing

 • Ral 3000, Fuerrot
 • Inhoud: 400 ml
 • Verpakt per stuk

Spuitbus Racing Ral 3000 Fuerrot

De Racing Ral spuitbussen zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen. Voor decoratieve en hobby doeleinden als ook industriële toepassingen. Het Racing Ral programma bestaat uit een aantal van de meest voorkomende Ral kleuren. De Racing RAL kleuren hebben de exacte Ral kleur zoals deze hoort te zijn en kunnen daarom uitstekend worden toegepast voor het bijwerken van objecten na montage of op locatie. Racing RAL spuitbussen drogen snel zijn krasbestendig en geschikt voor binnen en buiten toepassingen.

Toepassing:

 • Geschikt voor hout, keramiek, steen, glas, papier en sommige plastics.
 • Voor binnen en buiten toepassingen

Voordelen:

 • Eenvoudig aan te brengen
 • Hoog vaste stof gehalte
 • Economisch in gebruik
 • Zeer snel kleefvrij
 • Goede droog eigenschappen
 • Krasvast
 • Weersbestendig
 • Vrij van zware metalen: Bevat geen Lood, kadmium of chrome

Bindmiddel:

 • Nitro combinatie harsen

Applicatie:

 • Voor 2 kruislagen ca. 40-50 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog na ca. 5 - 10 minuten
 • Hanteerbaar: na ca. 1 uur
 • Doorgehard: na ca. 24 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichtzelf of andere producten uit de hit color reeks op elk moment.

Opmerkingen:

 • Gebruik de juiste primer voor de te verven ondergrond.
 • Niet over synthetische lakken spuiten i.v.m. opbranden.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Rood
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing: Eindlaag