Prijs per blik

MM940 Waterbase 900+ Ldfr Yellow orange 0,5 liter

De Beer
90MM940/05
Korting
    Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

MM940 Waterbase 900+ Ldfr Yellow orange 0,5 liter

MM940 Waterbase 900+ Ldfr Yellow orange 0,5 liter

Gevarenaanduidingen:

  • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Preventie:

  • Draag beschermende handschoenen. Inademing van damp vermijden.

Reactie:

  • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
  • Bij huidirritatie of uitslag: Onmiddellijk een arts raadplegen.

Verwijdering:

  • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten