Underbody Coating Bitumen Spray Spuitbus 500ml Motip 000007
Underbody Coating Bitumen Spray Spuitbus 500ml Motip 000007
Prijs per stuk

Underbody Coating Bitumen Spray Spuitbus 500ml

Motip
86000007
8711347000074
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Underbody Coating Bitumen Spray

 • Spuitbus 500ml
 • Kleur: Zwart

Underbody Coating Bitumen Spray Spuitbus 500ml Motip 000007.

Bescherm de onderkant van uw auto tegen zwakke zuren en basen met MOTIP Bitumen undercoating. Undercoating op basis van bitumen is bestand tegen het weer en zwakke zuren en basen en heeft een uitstekende corrosiepreventie. Undercoating op basis van bitumen blijft flexibel en is geluidsabsorberend.

Kenmerken:

 • Blijft flexibel
 • Uitstekende hechting
 • Bestand tegen weersinvloeden
 • Bestand tegen zwakke zuren en basen
 • Uitstekende corrosiepreventie
 • Geluidsabsorberend

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften
Kleur:

Zwart

Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing:

Undercoating