Prijs per stuk

2K Acryl Primefill 4:1 Licht Grijs

Airo
90PF01100LG
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

2K Acryl Primefill 4:1 Licht grijs 

 • 1 liter verpakking
 • Toepasbaar als grondverf of filler

2K Acryl Primefill 4:1 licht grijs

Deze moderne Licht grijze 2K PRIMER FILLER 4:1 wordt gekenmerkt door een uitstekende droging, geforceerd en ook bij kamertemperatuur, goede schuurbaarheid en een hoog vullend vermogen. 2K ACRYL PRIMER FILLER 4:1 Licht grijs kan afhankelijk van de laagdikte als filler voor dikke lagen of als primer worden gebruikt. Goede hechting op aluminium, staalplaat, galvanisch verzinkt staalplaat en GVK.

Toepassing:

Autoreparatie, voertuigbouw en industrie

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet zorgvuldig worden gereinigd van vuil, vet en oude verfresten en licht geschuurd. 2K ACRYL PRIMER FILLER 4:1 voor gebruik roeren en de gewenste hoeveelheid zorgvuldig met airo 2K ACRYL Verharder in de verhouding 4:1 mengen en met airo 0,5 acrylverdunning verdunnen. Na het gebruik de bus zorgvuldig sluiten en beschermen tegen vocht!

Mengverhouding:

 • 2K ACRYL PRIMEFILL : 4,0 Vol.
 • 2K ACRYL Verharder 1,0 Vol.
 • Acrylverdunning: 0,5 Vol.

Technische specificaties:

 • Viscositeit 30 - 35 s / DIN 4 mm / 20 °C
 • Nozzle: 1,5 - 1,7 mm 
 • 1,5 – 2,0 bar
 • Uitdampen tussen de lagen: 5 - 10 min / 20° C
 • Potlife: 45 - 60 minuten
 • Verwerkingstemperatuur: tussen +18 °C en +25 °C
 • Niet bij temperaturen onder +15 °C verwerken!

Aantal lagen:

 • Filler: 2 - 3 / 100 - 160 μ
 • Primer: 1 - 2 / 60 - 90 μ

Droogtijd:

 • a) Drogen aan de lucht: +20 °C: 3 - 4 uur
 • b) Drogen in oven: +60 °C: 15 - 30 min. (eerst 5-10 min. luchten)
 • c) IR-drogen 5 - 10 min.

Schuren:

 • Filler: Droog schuurpapier P320 / P400
 • Primer: Droog schuurpapier P400 / P500

Chemische basis:

 • 2K ACRYL PRIMER FILLER 4:1: acrylhars, corrosiewerende pigmenten, vulmiddel en oplosmiddel.

Signaalwoorden: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241: Explosieveilige apparatuur gebruiken.
 • P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
 • P280: handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen .
 • P370+P378: In geval van brand: blussen met alcoholresistent schuim.
 • P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde Producten