Prijs per stuk

Spuitbus Isolatie primer wit 400 ml Belton 323508

Belton
86323508
4015962835320
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Isolatie primer

 • Kleur: wit
 • Inhoud: 400 ml
 • Belton 323508

Spuitbus Isolatie primer wit 400 ml Belton 323508.

Isolerende speciale primer met goede hecht eigenschappen voor het tegenhouden van watervlekken, schimmel, nicotine, teer, bitumen etc. DE isolerende primer is geschikt voor hout, hardvezelplaten, gips, steen en beton. Ideaal voor plafonds en muren binnenshuis.

Eigenschappen:

 • Isolerende speciale primer met uitstekende isolatie-eigenschappen.
 • Voor het blokkeren van watervlekken, schimmels, nicotine voor binnenmuren en plafonds.
 • Overschilderbaar. 

Opmerking:

Voordat u gaat gronden, moet u de ondergrond reinigen, ontvetten en eventuele roest verwijderen. Om een optimale hechting van de verf te garanderen, dient u voor en na het gronden te schuren. De te schilderen ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Applicatie:

 • Aantal lagen: 2-3 dunne lagen aanbrengen
 • Laagdikte: 40-50 µm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog na ca. 20 min.
 • Hanteerbaar na ca. 60 min.
 • Doorgehard: na ca. 24 uur.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P302+P352 Bij contact met de huis met veel water wassen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huisirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Wit

Inhoud: 400 ml
Glans:

Mat

Toepassing:

Isolatie primer