Autoglym Radiant Wax 5 liter
Autoglym Radiant Wax 5 liter
Prijs per can

Autoglym Radiant Wax 5 liter

Autoglym
8812005
5035850120054
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autoglym Radiant Wax .

Voor het herstellen van geoxideerd, verweerd en gekrast lakwerk.

 • Verpakking 5 liter
 • Voor professioneel gebruik

Autoglym Radiant Wax 5 liter.

Nieuwe verbeterde formule, vervangt de oude radiant wax en de supreme polish! Voor gebruik met de hand of met de poetsmachine. Voor het herstellen van geoxideerd, verweerd en gekrast lakwerk. Herstelt en beschermt in een behandeling. Ideaal voor gebruikte auto's. Breng het middel op met een schone katoenen doek. Voor een snellere behandeling gebruikt u een poetsmachine van 1800 tpm met lamswollen pad.

Gevarenaanduiding:

 • H336 KAn slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH208 Bevat 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling:

 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
 • P261 Inademing van dampen vermijden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen dragen.