Prijs per 5 liter

Primer 1992 Grijs ca. Ral 7000

PLP Coatings
12990070/5
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Primer 1992

 • Kleur: Grijs ca. Ral 7000
 • Verpakking: 5 liter

ADR toeslag bij verzending !

Primer 1992 Grijs ca. Ral 7000

Sneldrogende synthetische zinkfosfaatprimer

 • Primer met groot rendement, zeer snelle droging, goede overschilderbaarheid en goede roestwerende eigenschappen 
 • Wordt gebruikt als roestwerende grondlaag bij industriële toepassingen zoals constructiestaal, containers, enz. 
 • Primer 1992 heeft een uitstekende hechting op gestraalde staaloppervlakken

Applicatie:

 • Met conventioneel- of Airless pistool 
 • Kleine oppervlakken kunnen met borstel of rol afgewerkt worden

Voorbereiding:

 • Stalen of goed ontvetten is noodzakelijk.

Voorbeeld van een systeemopbouw:

 • Primer 1992 : 60 tot 80 micron 
 • Beckolak : 40 micron


Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Primer 1992 PLP coatings

Technische kenmerken:

 • Bindmiddel : Gemodificeerde alkydhars en speciaal behandelde oliën 
 • Pigment : Zinkfosfaat en weerbestendige pigmenten
 • Diverse : Neutrale minerale stoffen 
 • Oplosmiddel : Alifaten en aromaten VOS : 480 g/L
 • Aanbevolen droge filmdikte : 40 à 80 micron
 • Vaste stofgehalte: gewicht : 64,0% (± 2,0%) / volume : 45,0% (± 2,0%)
 • Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,36 (± 0,05)
 • Max. bedrijfstemperatuur : 80°C
 • Vlampunt : >23°C
 • Uitzicht na droging : Mat

Praktische kenmerken

 • Gereedschap : Conventioneel pistool opening 1.7-2.5 en Airless : opening 015-018, druk 150 bar
 • Verdunning : C50
 • Reiniging van het gereedschap : Unithinner / Spoelthinner of C50
Kleur: Grijs
Verpakking: 5 liter
Toepassing: Primer
1 of 2 componenten: 1 K