Liquid Gum Zwart spuitbus 400 ml
Liquid Gum Zwart spuitbus 400 ml
Prijs per stuk

Liquid Gum Zwart spuitbus 400 ml

Auto-k
86233250
4015962042506
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Liquid Gum

 • Kleur: Zwart  
 • Spuitbus: 400 ml
 • Verwijderbare coating
 • Technische info: klik hier

Liquid Gum Zwart spuitbus 400 ml.

De verwijderbare spuitfolie met antislipeffect.

 • Bescherming, decoratie en design : Liquid Gum Spuitfolie
 • Coole look voor uw voertuig.
 • Ziet er goed uit op lak en velgen en biedt een veilige bescherming tegen steenslag en krassen.
 • Auto wassen? Geen probleem.
 • Liquid Gum blijft zitten en kan er toch altijd weer afgetrokken worden.

Het Auto-K-assortiment staat voor innovatie en kwaliteit op het vlak van tuning en design. Dit past perfect bij ons nieuwe product Liquid Gum, dat volledig nieuwe normen formuleert voor flexibele kleurtuning. Liquid Gum biedt bescherming voor lak en velgen. Ook voor veel andere toepassingen geschikt.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.

 

Liquid Gum is een hoogwaardige coating voor bescherming, decoratie en als designelement. Het principe: de spray creëert een lakachtige beschermende film, die altijd probleemloos weer afgetrokken kan worden. Zo ontstaan altijd weer nieuwe, spannende vormgevingsmogelijkheden.

Gebruik van Liquid Gum:

 • Bescherming en isolatie
 • Stijlvolle look
 • Antislipeffect
 • Voor auto, thuis, werk en hobby

Gegarandeerde Auto-K-kwaliteit

 • Eenvoudig gebruik
 • Uitstekende hechting
 • Slijtage- en steenslagbestendig (zie toepassingsvideo)
 • Antislipoppervlak voor meer grip
 • Binnen en buiten bruikbaar
 • Hoge scheurvastheid bij het aftrekken

 

Kleur: Zwart
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Verwijderbaar