Prijs per emmer

P3X Vloerreiniger 7.5 kg

P3X
88000P3X
5410091610159
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

P3X Vloerreiniger

 • Emmer inhoud: 7.5 kg
 • Poeder !
 • Ontvet en reinigt

P3X Vloerreiniger 7.5 kg.

Voor ontvetten en schoonmaken van vloeren in de industrie en garagewereld. Ook geschikt voor het reinigen van scheepsdekken en scheepsintereuren.

Verwijdert snel en effectief alle vette vervuilingen.

 • Zeer zuinig in gebruik
 • Vele toepassingsmogelijkheden
 • P3-X Poeder is een al jaren bekend product in de scheepvaart.
 • Poedervormig licht alkalisch reinigingsmiddel
 • Verwijdert oliĆ«n, vetten en andere sterke vervuiling
 • Geschikt voor het reinigen van aluminium, staal, glas, steen, natuursteen en gelakte oppervlakken
 • Niet giftig of brandbaar
 • PH-waarde: 10,1 (1% in demi-water)
 • Verpakking: 7,5 kg

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduiding:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbeveling preventie:

 • P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Veiligheidsaanbeveling reactie:

 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Aanvullende informatie:

 • Bevat: Isoeugenol Kan een allergische reactie veroorzaken.