Topper !

Premium Primefill Airo

Airo
86V100TP
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Airo Premium Primefill

 • Inhoud: 500 ml
 • Kleur: Wit, Lichtgrijs, Donkergrijs
 • Vullend en goed schuurbaar
 • Snelle droging

Maak een eigen mix aan kleuren voor staffelkorting !

Airo Premium Primefill

Nieuwe generatie grondlak: fungeert als hechtprimer en als vullende grondverf.

Eigenschappen:

 • Uitzonderlijke hechting op metaal, aluminium, verzinkt en gegalvaniseerd plaatwerk, kunststoffen, hout en gelakte ondergronden.
 • Ideale fijnafwerking voor o.a. plamuren.
 • Na droging snel en perfect schuurbaar tot een super glad oppervlak.
 • Overlakbaar met de meeste oplosmiddel houdende als watergedragen lakken. Dicht poriën, krasjes en oneffenheden.

Gebruiksaanwijzing:

 • Zeer goed schudden (± 2 min) voor gebruik.
 • Oppervlak moet ontroest, schoon, droog en vrij van vet zijn. (Indien onbehandeld blank metaal eerst met anti-roest primer voorbehandelen.)
 • Schuur het oppervlak met schuurpapier P 280/320, en ontvet het opnieuw.
 • Premiun primefill op het oppervlak spuiten met een spuitafstand van ± 20 cm in 2-3 lagen. 5 tot 10 minuten laten uitdampen bij de toepassing van meerdere lagen.
 • Premiun primefill kan met droog schuurpapier en waterproof schuurpapier worden geschuurd.

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 - Stof of nevels niet inademen.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 • P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C, 122 °F

EUH zinnen:

 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Kleur: Wit
Kleur: Grijs
Kleur: Zwart
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer