Prijs per stuk

Spuitbus siliconen verwijderaar Motip 00187

Motip
8600187
8711347237258
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus siliconen verwijderaar

 • Motip 00187.
 • Mild, niet-agressief oplosmiddel.
 • Grondige verwijdering van siliconen vuil, vet, olie, was, teer en lijmresten.

Spuitbus siliconen verwijderaar Motip 00187.

Gebruik MOTIP Siliconenverwijderaar om siliconen, teer en wax van verschillende oppervlakken te verwijderen om schade aan uw auto te herstellen. MOTIP Siliconenverwijderaar is essentieel voor een professioneel overspuitresultaat. Het verwijdert grondig siliconen, vuil, vet, olie, was, teer en kleefresten, wat resulteert in een uitstekende hechting voor verdere lakbehandelingen. Siliconenverwijderaar is snel, eenvoudig en universeel toepasbaar, waardoor het tijd bespaart.

Kenmerken:

 • Grondige verwijdering van siliconen vuil, vet, olie, was, teer en lijmresten
 • Mild, niet-agressief oplosmiddel
 • Verbetert de hechting van volgende coatings
 • Eenvoudige, tijdbesparende toepassing

Gebruiksinstructies:

 • Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
 • De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
 • Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
 • Schud de spuitbus voor gebruik.
 • Spuit om te testen.
 • Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
 • Spuit het te behandelen oppervlak gelijkmatig in en veeg het af met een schoon, droog doekje.
 • Herhaal de behandeling totdat de verontreiniging is verdwenen.
 • Laat de gereinigde oppervlakken goed uitdampen.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Toepassing:

Reiniger