Prijs per stuk

Spuitbus Primer wit, Belton 323502

Belton
86323502
4015962835023
Staffelkorting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus universeel primer.

 • Inhoud: 400 ml
 • Kleur: wit (mat)
 • Geschikt voor diverse ondergronden
 • Staffelprijzen !

Spuitbus Universeel Primer wit, Belton 323502

Universele primer met uitstekende hechtende eigenschappen die een gesloten en glad eind resultaat geeft. De ideale grondlaag voor de eindlaag. Belton universeel primer wit is toepasbaar op objecten van: Hout, metaal, steen en glas.

Wij adviseren deze primer tevens onder de belton fluoriserende lakken te gebruiken.

Toepassing:

Goed hechtend universele primer voor een verscheidenheid van oppervlakken en materialen zoals bijvoorbeeld metaal, hout, kunststof, steen, klei, keramiek, glas en rotan / bast en karton / papier, enz.

Voordelen:

 • Universeel toepasbaar
 • Geeft een glad oppervlak
 • Goede hechting
 • Sneldrogend
 • Makkelijk te schuren
 • Zeer economisch in gebruik
 • Weersbestendig

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2-3 kruislagen 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 20 minuten
 • Hanteerbaar: na ca. 60 minuten
 • Doorgehard: na ca. 12 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf op elk moment
 • Met alle belton lakken (ook blanke lak) op elk moment

Opmerkingen:

Zorg voor een schonen en zuivere ondergrond voor optimale hechting. Primer kan geschuurd worden na aanbrengen om de laatste onregelmatigheden te verwijderen voor het aanbrengen van de eindlaag.

Nooit over synthetisch lakken spuiten, kan gaan opbranden

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Wit
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer