Prijs per stuk

Spuitbus Zinkspray

Auto-K
86233054
4015962040540
Staffelkorting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Zinkspray van Auto-K

 • Inhoud: 400 ml.
 • Zeeg hoog zink gehalte 
 • Geeft matte finish
 • Kleur: donker grijs
 • Uitstekende roestwering !
 • STAFFELKORTING !

Spuitbus Zinkspray 400ml Auto-K 233054

Auto-K Zinkspray is een uitstekende zinkrijke primer die zeer effectief is bij roest bescherming. Het hoge zink gehalte biedt een langdurige en zeer goede bescherming, ook bij temperaturen boven 400°C. De zinkspray is ook uitstekend geschikt voor alle auto-onderdelen die niet hoeven te worden overschilderd, bijv. uitlaat systemen, lasverbindingen, verzinkte onderdelen en de binnenkant van carrosserieën.

Toepassing:

Primer met een zeer hoge roestwerende werking.

Voordelen:

Geeft goede roestwering en u hoeft geen extra eindlaag aan te brengen, dit kan uiteraard wel. Speciaal geschikt voor alle voorwerpen, die niet overschilderd worden, bijv. onderdelen in de motorruimte, uitlaatpijp, lasverbindingen, verzinkte onderdelen en de binnenkant van carrosserieën.

Bindmiddel:

Speciale bindmiddel combinaties

Applicatie:

 • 2 Kruislagen van 40-50 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na 10-15 minuten
 • Hanteerbaar: na 30 minuten

Overschilderbaar:

Met zichzelf op elk moment Met andere Auto-K en Belton producten (wij adviseren om altijd de onderlinge verdraagzaamheid van producten vooraf te testen.)

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P302-P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer