Prijs per stuk

Spuitbus Diamant effect Bont Belton 323203

Belton
86323203
4015962832039
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Diamant effect

 • Kleur: Bont / hologram 
 • Inhoud 400 ml

Spuitbus Diamant effect Bont Belton 323203 Hologram Glitterspray.

Voor diamant effect in een verfsysteem. Geschikt voor objecten van metaal, hout, plastic, polystyreen, steen, klei, keramiek, rotan en karton. Dit product kan ook over watergedragen en conventionele basislakken worden gebruikt in een autolak systeem.

Product voordelen:

 • Diamant effect en glitter effect
 • Effectief op donkere ondergronden
 • Sneldrogend
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Weersbestendig, voor binnen en buiten
 • Ideaal voor hobby en decoratie toepassingen

Applicatie:

 • 2 kruislagen van approx. 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm
 • Stofdroog: na ca. 20 min.
 • Hanteerbaar: na ca. 60 mm
 • Doorgehard: na ca 12 uur
 • Overschilderbaar na 30 minuten, met zichzelf en Belton blanke lakken
 • Aanbeveling: Breng als laatste laag een blanke lak aan.

Systeem opbouw:

 • 1e laag: Geschikte primer voor de te bewerken ondergrond.
 • 2e laag: Belton SpectRal in de gewenste basis kleur. (Op donkere ondergronden het beste resultaat).
 • 3e laag: Belton Diamant effect.
 • 4e laag: Belton blanke lak.

Advies:

Controleer altijd de geschiktheid van de te schilderen ondergrond en kies indien nodig een geschikte primer. De ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn. Pas op met het verwerken over synthetische lakken, het kan gaan "opbranden"

Deze decoratieve spray geeft een "glitter & glamour" effect aan het te spuiten object. Een helder glinsterend diamant effect voor decoratie en vele andere toepassingen. Het diamant effect komt op donkere ondergronden het best tot zijn recht. Geschikt voor binnen en buiten toepassingen. Altijd een blanke lak laag aanbrengen voor optimaal effect en bescherming.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Hologram
Inhoud: 400 ml
Effect: Glitter spray