Colormark linemarker protection
Colormark linemarker protection
Prijs per stuk

Colormark linemarker protection

Colormark
86369582
4048500369582
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Colormark linemarker protection.

 • Transparante beschermlaag
 • Speciaal ventiel voor vloertoepassingen zorgt voor scherpe randen.
 • Speciaal voor gebruik in de Speedliner.
 • Inhoud spuitbus 500ml.
 • Voor permanente markeringen.
 • Zeer slijtvast.

Colormark linemarker protection.

Erg sneldrogende, transparante afdichtingslak, speciaal ontwikkeld voor het assortiment van COLORMARK Linemarker. De afdichtende lak beschermt de kleur tegen stof en vuil, vooral in gebieden met hoge mechanische druk. Kan direct op het droge gemarkeerde gebied worden geverfd met de bekende markeerapparatuur Speedliner² / Speedliner² Air. Voor binnen en buiten. De ondergrond moet schoon, droog, roestvrij en vetvrij zijn.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Damp/Spray niet inademen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Markeerverf