Prijs per stuk

Montana Crackle Effect Wit Ral 9010

Montana
86418488
4048500418488
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Montana Crackle Effect

 • Inhoud spuitbus 400 ML
 • Leverbaar in diverse kleuren
 • Voorbehandeling vereist voor crackle effect.

Montana Crackle Effect Wit Ral 9010

Montana Crackle effect spuitlak 400 ml is verkrijgbaar in 6 kleuren. Voor het beste resultaat is een goede behandeling van de ondergrond vereist.

 

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
Kleur:

Wit

Inhoud: 400 ml
Glans:

Mat

Toepassing: Eindlaag
Effect:

Crackle