Volle dozen korting !

Spuitbus Racing Primer grijs 500 ml

Auto-K
86288901
4015962069015
Staffelkorting !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 500 ml.

 • Primer grijs
 • Universele primer

Spuitbus 500 ml. Primer grijs, Auto-K Racing 288901

De Racing universele primer is een ideale ondergrond voor de volgende laklaag. De Auto-K Racing primer is te gebruiken op alle objecten gemaakt van hout, metaal, steen en glas. De Racing Primer van Auto-K zorgt voor een gladde ondergrond en goede hechting voor de volgende top coat

Toepassing:

Universele primer filler voor metaal, keramiek, steen, klei, glas, papier en sommige kunststoffen.

Voordelen:

 • Zorgt voor een perfecte gladde basis
 • Goede hechting
 • Goede vullende eigenschappen
 • Eenvoudig te verwerken
 • Snel drogend
 • Makkelijk schuurbaar
 • Vrij van zware metalen zoals: Lood, cadmium, chroom

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer