Prijs per stuk

Backlight remover 00164 Motip spuitbus 150 ml

Motip
8600164
8711347182305
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Backlight remover 00164 Motip

 • spuitbus 150 ml
 • voor het verwijderen van transparante lak op achterlichten.

Backlight remover 00164 Motip spuitbus 150 ml.

Spray, met hoog oplossend vermogen, voor het verwijderen van op achterlichten aangebrachte transparante lak. MoTip Tuning Line Backlight Remover is eenvoudig in het gebruik en tast achterlichten niet aan.

Productkenmerken:

 • Eenvoudig in gebruikTast achterlichten niet aan
 • Hoog oplossend vermogen
 • Niet geschikt voor het behandelen van ondergronden van polycarbonaat

Fysische en Chemische Eigenschappen:

 • Inhoud: 150 ml
 • VOS-gehalte: 100% w/w
 • Rendement: 2 tot 4 achterlichten

Gebruiksaanwijzing:

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Behandelen:

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 10 tot 15 centimeter.Gelakte onderdelen afdekken.De spray rijkelijk aanbrengen. De lak met een droge, niet pluizende doek verwijderen.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Damp/Spray niet inademen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Transparant
Inhoud: 150 ml