Prijs per stuk

Spuitbus Hittebestendige lak aluminum

Auto-K
86233030
4015962040304
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Auto-K

 • Hittebestendig 650°C
 • Aluminium
 • Inhoud 400 ml
 • Staffelkorting !

Spuitbus Hittebestendige lak aluminum.

Auto-K 650° hittebestendige verf is een hittebestendige speciale verf voor objecten die aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Kan gebruikt worden in de motorruimte,op uitlaatsystemen, op onderdelen waar de temperatuur kan oplopen tot 650°C. Voor de doorharding van de verf moet het gespoten object langzaam verwarmd worden tot een temperatuur boven 250°C.

Toepassing:

Auto-onderdelen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Objecten uit het huishouden zoals bijv. barbecue, verwarmingsketels, ovens, etc.)

Voordelen:

 • Tot wel 650°C hittebestendig
 • Duurzaam.
 • Weerbestendig.
 • Economisch in gebruik
 • Lood, Cadmium en chroomvrij

Samenstelling:

 • Speciale siliconenharsen

Aanbrengen:

 • 1 kruislaag, 7 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na 30 min.
 • Hanteerbaar: na 45 min.
 • Doorgehard: Na applicatie de verf langzaam opwarmen!

Ondergrond:

 • Geen primer of andere grondlagen nodig
 • Ondergrond dient schoon en vet vrij te zijn

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Aluminium
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Hittebestendig
Kleur: Zilver