Prijs per stuk

3M 80345 Polish Rosa autowax

3M
823M80345
4046719044337
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

3M 80345 Polish Rosa autowax

 • Verpakking 1 liter
 • Gemakkelijk te verwerken

3M 80345 Polish Rosa autowax.

Polish Rosa is een nieuwe beschermende was die eenvoudig met een zachte poetsdoek wordt aangebracht.
De was beschermt langdurig waardoor de perfecte finish lang behouden blijft.

Het product maakt geen vlekken op carrosserie kunststoffen of rubbers. Polish Rosa is snel en gemakkelijk uit te poetsen en schoon te maken.

Gevarenaanduidingen:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen: 

 • P261A Inademing van damp vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu. 
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.