Prijs per blik

MM928 Waterbase 900+ Oxide brown transp 0,5 liter

De Beer
90MM928/05
8717244257894
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

MM928 Waterbase 900+

 • Mengkleur: Oxide brown transparant
 • Inhoud: 0,5 liter

MM928 Waterbase 900+ Oxide brown transparant.

 

De beer waterbase 900+ mengkleur

 • 928
 • Oxide brown transparant
 • inhoud 0,5 liter

Gevarenaanduidingen:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Preventie:

 • Draag beschermende handschoenen. Inademing van damp vermijden.

Reactie:

 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • Bij huidirritatie of uitslag: Onmiddellijk een arts raadplegen.

Verwijdering:

 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten