Gecko 2in1 Wash & Wax 500 ml.
Gecko 2in1 Wash & Wax 500 ml.
Prijs per stuk

Gecko 2in1 Wash & Wax 500 ml.

Gecko
88687575
8718226875754
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko 2in1 Wash & Wax.

 • Inhoud fles 500 ml.

Gecko 2in1 wash & wax 500 ML.

Gecko 2in1 Wash & Wax is een professionele autoshampoo die de lak voedt en reinigt. De speciaal toegevoegde Carnauba draagt ertoe bij dat, tussen de normale wasbeurten door, het water makkelijk van de lak afloopt. Het verhoogt de bescherming, verkort de droogtijd en laat een schitterende glans achter. Met de ontwikkeling van de Gecko autoshampoo zijn alleen de allerbeste ingrediƫnten gebruikt, waardoor een paar kleine dopjes de allerhoogste reinigingseigenschappen bevat die voldoende zijn om de auto volledig te reinigen en een superglans te geven. De Gecko 2in1 Wash & Wax is een autoshampoo die te gebruiken is in combinatie met alle Gecko poets producten.

Toepassing:

Geschikt voor auto, caravan, en motor. De Gecko 2in1 Wash & Wax maakt uitstekend schoon, herstelt de glans en biedt bescherming tegen verschillende weersinvloeden door de toegevoegde carnaubawax.

Gebruiksaanwijzing:

Zet de auto in de schaduw en zorg dat de lak koel aanvoelt. Spoel de auto af met water. Meng 35 ml (ca. 4 dopjes) Gecko 2-in-1 Wash & Wax door 4-5 liter water in een emmer. Breng dit aan op de auto met een goede wasdoek of spons. Spoel vervolgens de auto grondig af (met rustig stromend water, van boven naar beneden).

Tip:

Gebruik de Gecko 3in1 Superwax + carnauba om de auto tot in perfectie te verzorgen nadat u de Gecko 2in1 Wash & Wax heeft gebruikt.

 • Het product niet in de felle zon gebruiken! Het product niet laten opdrogen!
 • Bewaar en verplaats de fles verticaal.

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
 • P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 EUH zinnen :

 • EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.