Prijs per stuk

Tectyl® Underbody Coating Bronze Spuitbus 500ml

Tectyl
861830270
8710941030456
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Tectyl® Underbody Coating Bronze

 • Spuitbus inhoud 500 ml

Tectyl Underbody Coating Bronze 500 ml.

TECTYL Underbody Coating Bronze is een oplosmiddelarme, op was/asfalt gebaseerde, corrosiewerende verbinding. Het product is geschikt om op de bodem van voertuigen te worden aangebracht. Dit is het product voor de bescherming van de bodem en wielkasten van uw voertuig. Tectyl Underbody Coating Bronze hardt uit tot een bronskleurige, veerkrachtige, taaie en slijtvaste film.

Gevarenaanduidingen :

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F.
 • P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.