Prijs per can

Mer Original Shampoo 5 Liter

Mer
88MR0305000
8717185140118
Korting
    Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Mer Superglans shampoo is een hoog geconcentreerde shampoo met reinigende werking.

Mer Original Superglans shampoo.

Mer Superglans shampoo is een hoog geconcentreerde shampoo met reinigende werking. Door toevoeging van carnaubawax geeft het een optimale bescherming en een mooie glans. Hersteld de waslaag van de Superwas.

  • Inhoud: 5 ltr

Gevarenaanduiding:

  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbeveling:

  • P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
  • P280 Beschermende oogbescherming dragen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.