Prijs per stuk

Vinylspray zwart Motip 04066 spuitbus 400 ml

Motip
8604066
8711347040667
Staffelkorting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Vinylspray

 • Kleur: zwart
 • Motip 04066
 • Spuitbus 400 ml

Vinylspray zwart Motip 04066 spuitbus 400 ml.

Elastische vinylspray met uitstekende hechting voor het herstellen en verfraaien van onderdelen van vinyl, leer en kunstleer. MoTip Vinylspray heeft een duurzame kleur en een duurzame glans en behoudt de originele structuur.

Eigenschappen:

 • Elastische vinylspray met uitstekende hechting
 • Voor het herstellen en verfraaien van onderdelen van vinyl, leer en kunstleer
 • Duurzame kleur
 • Duurzame glans
 • Behoudt de originele structuur

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Damp/Spray niet inademen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zwart
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing:

Vinyl verf