Prijs per 5 Liter

Waterbase guncleaner 9-852 De Beer Refinish

De Beer refinish
909-852/5
Korting
    Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Waterbase guncleaner

  • 9-852 De Beer
  • Verpakking: 5 liter
  • Spuitpistool reiniger

Technische info: 

Waterbase guncleaner 9-852 De Beer Refinish

Waterbase spuitenreiniger 9-852

Cleaner voor het reinigen van spuiten na gebruik van watergedragen producten.

Gevarenaanduidingen : Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Preventie : Draag oog- of gelaatsbescherming. Na het werken met dit product grondig wassen.

Reactie : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Onmiddellijk een arts raadplegen.