Prijs per stuk

Spuitbus hittebestendig antraciet grijs

Mondial
8656557319
8713884117291
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus hittebestendig

 • Kleur: antraciet grijs
 • Inhoud: 400 ml.
 • Tot 800 ℃
 • Sneldrogend

Spuitbus hittebestendige lak antraciet grijs.

Geschikt voor ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

 • Barbecues, ovens, uitlaten, onderdelen van motorblokken, enz,

Geen primer gebruiken !

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Hittebestendig