Prijs per blik vanaf

Topcoat sneldrogende aflak

Valspar
14550000
Vanaf 1 Liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Topcoat

 • Sneldrogende aflak
 • Hooglans
 • Kleur: alle uni kleuren
 • Verpakking: 1 - 2,5 - 5 - 20 liter

Topcoat sneldrogende aflak.

Synthetische Aflak Hoogglans, heeft zeer goede eigenschappen. Voor machines, Industriële OEM en reparatie, eenvoudig te verwerken. Alle kleuren zijn Chromaat en loodvrij. Droging kan zowel geforceerd als luchtdrogend.

Ondergrond:

 • Ondergrond met:Sneldrogende 1K primer DTM.
 • Uitgeharde oplosmiddelbestendige ondergronden en geschuurde originele- of oude laklagen.

Voorbereiding:

Sneldrogende 1k Primer DTM nat in nat of geschuurde oppervlakken (met excentrische roterende schuurmachine P320 - P400).

De duurzaamheid van het laksysteem is sterk afhankelijk van de voorbereiding van de ondergrond. Ontvetten en reinigen: De ondergrond moet droog zijn en stofvrij zijn bijvoorbeeld: olie, vet, en dergelijke. Ontvet met siliconen verwijderaar.

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
 • ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Damp of spuitnevel niet inademen.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale
 • en internationale regelgeving.
Fysische eigenschappen:

Chemische basis

Synthetisch

Dichtheid(kg/l)

1,021

Vaste stof gehalte (%)

54%

Vlampunt

29°C

Pot life (+20°C)

± 3-4 uur

Houdbaarheid

min. 24 maanden onder normale opslagomstandigheden in ongeopende verpakking

Verbruik (m²/kg)

± 9,5-10,5 m² (bij 40μm droge laagdikte)

Glans

Hoogglans, >90% Glans/60°

Kleur

Zie CRS

Temp. bestendigheid

tot 120°C

VOC (g/l)

Niet VOC Compliant 2004/42/IIB(d)420g/l(580)

Verwerkingstemperatuur

+10°C tot max. +40°C, max. luchtvochtigheid 65%