Colormark linemarker wit
Colormark linemarker wit spuitbus 500 ml
Prijs per stuk

Colormark linemarker wit

Colormark
86201639
4048500201639
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Colormark linemarker wit.

 • Hoge dekking en sneldrogend
 • Speciaal ventiel voor omgekeerde applicaties verzekerd scherpe randen
 • Speciaal voor gebruik in de Speedliner²
 • Inhoud spuitbus 500ml
 • Voor permanente markeringen
 • Slijtvast

Colormark linemarker wit

Speciale markering van lijnen en scheidingen voor wegen, parkeerplaatsen en industriële installaties, evenals veiligheidssignalering. Kleurtinten: wit, geel, rood, oranje, groen, blauw, grijs, zwart en verkeersgeel. De grijze en zwarte markeersprays kunnen ook worden gebruikt als corrigerende sprays om fluorescerende markeringen van beton of teer te verwijderen.

De lijnmarkering kan worden gebruikt in de volgende accessoires:

 • Speedliner²
 • Speedmarker lang
 • Speedmarker kort
 • Speedmarker 2-wiel

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Damp/Spray niet inademen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Kleur: Wit
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Markeerverf