Prijs per stuk

Spuitbus Kunststofprimer

Auto-K
86233055
4015962040557
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus kunstofprimer

 • Inhoud: 400 ml
 • Kleur: Transparant

Spuitbus Kunststofprimer

Kunststof primer / plastic primer verbeterd de hechting op de meeste kunststof ondergronden zoals spoilers, spiegelkappen, bumpers en andere kunststof delen. Het aanbrengen van een dunne nevellaag is al voldoende om de hechting op kunststof delen te verbeteren.

Toepassing:

 • Primer voor plastic onderdelen zoals bijvoorbeeld: spiegelkapjes, bumpers spoilers etc. etc.

Voordelen:

 • Verbertert de hechting voor de volgende laklagen op kunststof delen
 • Goede hechting
 • Sneldrogend
 • Transparant
 • Economisch in gebruik, minimale laagdikte
 • Makkelijk aan te brengen
 • Vrij van zware metalen: bevat geen lood, cadmiun of chrome

Bindmiddel:

 • Speciale polymeren

Applicatie:

 • 1 dunne kruislaag 3-5 μm

Droging:

 • Stofdroog: na ca. 15 minuten
 • Hanteerbaar: na ca. 30-40 minuten

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf na 15 minuten
 • Met alle andere Auto-k en Belton lakken na 15 minuten (vooraf altijd de verdraagzaamheid testen !)

Opmerking:

 • Niet over synthetische lakken gebruiken, kan gaan opbranden

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogiritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Kunststof Primer