Prijs per blik

MM954 Waterbase 900+ Mica red 0,5 liter

De Beer
90mm954/05
8717244258044
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

MM954 Waterbase 900+

 • Mengkleur: 954 Mica red
 • Inhoud: 0,5 liter

MM954 Waterbase 900+ Mica red 0,5 liter

De beer waterbase 900+ mengkleur 954 mica red in 0,5 liter verpakking

Gevarenaanduidingen:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Preventie:

 • Draag beschermende handschoenen. Inademing van damp vermijden.

Reactie:

 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • Bij huidirritatie of uitslag: Onmiddellijk een arts raadplegen.

Verwijdering:

 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten