Prijs per liter

Topcoat Ral 9006

PLP Coatings
14509006
Vanaf 1 liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Topcoat Ral 9006

 • 1K
 • Glanzende finish
 • Verdunnen met thinner
 • Verpakking 1 Liter of 5 liter

 

Topcoat Ral 9006.

Sneldrogende Aluminium verf op basis van glyceroftalaathars en speciaal behandelde oliën geschikt voor vele toepassingen. Veel toegepast voor het bijwerken of spuiten van bijvoorbeeld velgen van vrachtwagens. Sneldrogende spuitlak 

Eigenschappen:

 • Glanzende eindlaag met groot rendement, snelle droging, goede weerbestendigheid en goede glans
 • De aangewezen spuitlak bij industriële toepassingen zoals constructiestaal, containers, enz. die reeds behandeld zijn met één of twee grondlagen zoals bv. Primer 1992 Aanbrengen
 • Aanbrengen met conventioneel­ of airless­pistool.
 • Kleine oppervlakken kunnen met de kwast afgewerkt worden 
 • Wordt aangebracht op een zuivere en droge onderlaag

Voorbeeld van een systeemopbouw:

 • 1 of 2 lagen Primer 1992 : 40 micron droge laagdikte/laag
 • 1 laag Beckolak : 40 micron droge laagdikte

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.  

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM ; VETZUREN, TALL-OLIE, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE ; VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE TRIMEREN, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Aluminium
Verpakking: 5 liter
Verpakking: 1 liter
Toepassing: Eindlaag
1 of 2 componenten: 1 K