Maatwerk !

Autolak 2K op kleur gemaakt

Max Meyer
902KRM
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autolak 2K 

 • Op kleur gemaakt
 • Mengverhouding 2:1
 • Verpakking: vanaf 0,5 liter 
 • Uitsluitend Uni kleuren

Maatwerk !

Dit artikel dient vooraf te worden betaald !

(afhalen kan uiteraard maar uitsluitend bij betaling vooraf)

Autolak 2K op kleur gemaakt

Max Meyer duralit car.

 • Alleen UNI kleuren

Technische info:

 • Mengverhouding (volume) 2:1 + 0.2-0.4
 • Viscositeit - DIN4, 20°C: 16-18"
 • Pot life: 2 uur @ 20°C
 • Opening spuitpistool: 1.2-1.4
 • Spuitdruk: 2,5-3,5 bar (afhankelijk van spuitpistool)
 • Aantal lagen: 2
 • Aanbevolen laagdikte: 50 micron

Droging:

 • Uitdampen: 10 minuten tussen de lagen
 • Stofvrij: na 10 minuten
 • Hanteerbaar: volgende dag (bij kamertemperatuur)
 • Stoken: 30-40 minuten op 50-60°C
 • Infrarood: medium 15 minuten / korte golf 10 minuten

Overschilderbaar:

 • Altijd mogelijk, na schuren 

Bijbehorende producten:

 • Verharder standaard (4000) of snel (6000) (mengverhouding 2:1)
 • 2K verdunner (15-20%)

Uitsluitend voor professioneel gebruik !

Gevarenaanduiding:

 • H226 Ontvlambare damp en vloeistof
 • H332 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
 • P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P235 Koel bewaren.
 • P280 Draag beschermende kleding 
Gerelateerde Producten