Prijs per set

Lakstift BMW 354 Titan silber metallic

BMW
86420277
4015962709294
Uitverkocht !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Lakstift set

 • Inhoud: 2 x 9 ML
 • 2 laags systeem
 • Set incl. blanke lak


Lakstift BMW 354 Titan silber metallic.

De Auto-K lakstiften zijn ideaal voor eenvoudige en snelle reparaties van de schade aan de lak veroorzaakt door bijvoorbeeld steenslag en grind. De Auto-K lakstift bevat 9 ML autolak in de originele kleur toon, Deze Auto-K lakstiftt is een 2-laags systeem waarbij de kleurlaag moet worden afgewerkt met blanke lak.De blanke lak heeft een uitstekende glans en weersbestendigheid.

Voordelen:
 • Sneldrogend
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Bestand tegen weersinvloeden en chemicaliĆ«n
 • Vrij van zware metalen: lood, cadmium en chrome vrij

Bindmiddel:

 • Acryl harsen

Droogtijden:

De blanke lak kan na 30 minuten worden aangebracht over de kleurlaag

 • Stofdroog: 10 - 15 minuten
 • Hanteerbaar: 30-45 minuten
 • Doorgehard: na 24 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf ten alle tijden
 • Andere auto-k lakken

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Zeer licht ontvlambare vloeistof of damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Gebruik berschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog bescherming/gezichtsbescherming/gehoor bescherming
 • P303+P361+P353 Bij contact met de huid afspoelen met water en eventueel verontreinigde kleding uittrekken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens: 

 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Gerelateerde Producten