Prijs per stuk

Spuitbus Seal & Spray structuur coating Wit - 500ml

Pro-Part
86005420
8719214113384
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Seal & Spray

 • Structuur coating
 • Wit
 • Inhoud 500 ml
 • Overschilderbaar

Spuitbus Seal & Spray structuur coating Wit - 500 ml.

 • 100% PVC vrij
 • Overschilderbaar na 30 minuten (varieert per applicatie)
 • Blijvend elastisch 
 • Speciale Polymeerbasis

Seal and spray coat is een universele overspuitbare sealer en beschermer van oppervlakken voor diverse industrieën. Wordt ook gebruikt als anti corrosie- en steenslag beschermer met geluidsisolerende eigenschappen op basis van synthetische en Polymeerharsen. Na het verdampen van de oplosmiddelen blijft een sterke taaie film over met goede bescherming tegen verschillende effecten en wisselende klimaatinvloeden, split enz, verder is deze perfect schuurbaar.

Toepassing:

Seal and spray coat wordt ook gebruikt als anti-corrosie coating en steenslagbescherming voor carrosserieën, bumpers etc. Seal and spray coat kan gebruikt worden in de volgende branches: Automotive Garagebedrijven Carrosseriebedrijven Busbouw Industrie Dakwerk

Gebruiksaanwijzing:

Schud de bus 1 minuut krachtig voor gebruik. Zorg dat de bus op kamertempratuur blijft, dit is de beste verwerkings -tempratuur. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuit de Seal and spray coat ongeveer 30 cm vanaf het te behandelen oppervlakte. Spuit de Seal en spray coat in kleine brede strepen. De droogtijd bij 20°C ligt tussen de 10 en 20 minuten. Voor het beste resultaat raden wij aan om de Seal and spray coat in twee lagen aan te brengen. Let wel op dat de eerste laag droog is. Spuit na gebruik 3 seconden de spuitbus op zijn kop even door, dit voorkomt dat de spuitbus verstopt raakt.

Gevarenaanduidingen

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Stof of nevel niet inademen.
 • P280 Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

SPECIFICATIES :

 • Consistentie: Vloeibare pasta met goed stand vermogen
 • Kleur: Wit, zwart of grijs
 • Specifieke zwaartekracht (20 ° C) DIN 51757: 0,95 - 1,00 kg / ltr
 • Vast: 39,0 - 45,0 %
 • Stof droog: Bij ± 20 ° C, 65% RV: 10-20 minuten (± 300 mu)
 • Overschilderbaar bij (±20°C, 65% RV):
 • 2K-acrylic-system: Na 30 minuten
 • Basecoat system: Na 30 minuten
 • Watergebonden systeem: Na gehele uitdroging
 • Na uitharding chemisch bestand tegen: Water, zoutspray, olie, zachte zuren en alkaliën
 • Tempratuur bestendigheid: -40 °C tot +95 °C

Schoonmaken:

 • Vers materiaal: Oplosmiddelen
 • Uitgehard materiaal: Mechanisch
Kleur: Wit
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Undercoating
Effect: Structuur