Prijs per stuk

Hamerslag Zilvergrijs direct over roest metaallak Hammerite spuitbus 400 ml

Hammerite
86AL29850
5011867025353
Per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Hammerite Hamerslag

 • Kleur: Zilvergrijs
 • Direct over roest
 • Spuitbus 400 ml

hammerite Hamerslag zilvergrijs direct over roest spuitbus

Hammerite Metaallak Hamerslag is een decoratieve roestwerende metaallak voor alle soorten ferro metalen, zowel nieuw als roestig en beschadigd. Deze metaallak kan direct over roest aangebracht worden, er is dus geen grondverf meer nodig. Dit product is kras- en stootvast, stopt het roestproces en geeft 8 jaar bescherming tegen roest. Hammerite Metaallak Hamerslag is waterafstotend en weerbestendig waardoor het goed gebruikt kan worden voor de bescherming van allerlei metalen objecten in en om het huis. Dit product heeft een bijzonder hamerslageffect waarmee oneffenheden gemakkelijk worden gemaskeerd en is verkrijgbaar in een handige spuitbus waardoor de lak makkelijk aan te brengen is.

Producteigenschappen:

 • Droogtijd: 1 - 2 uur, kleefvrij 4 - 6 uur
 • Verwerkingstemperatuur: vanaf 10°C, spuitbus 2 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren
 • Gebruik: Binnen/Buiten
 • Toepassing: Metaallak/Grondverf & Lak

Toepassingen:

 • IJzer-verf
 • Anti-Roest Verf
 • Staalverf
 • Anti-Roest Spray
 • Metaallak - Direct over Roest

Metaallak – Direct over Roest – Hamerslag kan gebruikt worden voor:

 • Trap (staal, gietijzer, gecoat staal)

Eigenschappen:

 • Afwerking: Hamerslag
 • Verbruik: 3 m2 per verpakking
 • Verpakking: 400 ml spuitbus
 • Overschilderbaar: na 15 minuten (nat in nat), anders pas na 4 uur de volgende laag aanbrengen
 • Verwerken tussen vanaf 10°C, spuitbus 2 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P304 + P340 - NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.

 • Spuitnevel niet inademen

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1:

Voorbereiding: Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.  Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen. Non-ferrometalen voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer. Let op: Walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. stralen of eraf laten roesten.  Wilt u schilderen over bestaande verflagen (minimaal 6 maanden oud), test Hammerite Metaallak dan vooraf op een proefstukje. Als na 1 uur de verflaag gaaf is en geen defecten vertoont (zoals rimpelen van de verf) kan Hammerite Metaallak worden gebruikt. Anders eerst de oude verflaag verwijderen door schuren of afbijtmiddel.

Stap 2: Verwerking spuitbus: Omgeving goed afdekken i.v.m. spuitnevel. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking en droging. Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen. Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.  Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorspuiten met een laag Metaallak of voorbehandelen met een laag hammerite NR. 1 Anti-Roest Grondverf, hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen.  Daarna voor optimale bescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (= 100 micron). Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen spuitbus niet stilhouden op 1 plek.  Een volgende laag na minimaal 15 minuten (nat in nat), en anders pas na 4 uur de volgende laag aanbrengen.

Stap 3: Schoonmaken en opbergen: Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.

Kleur: Zilver
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Hamerslag